Blog

Explore our style suggestions, thoroughly detailed gem and jewelry info, as well as numerous articles to entertain and inspire!

สายมูต้องมา สายศรัทธาต้องไม่พลาด!! สักการะองค์พระพิฆเนศ จากประเทศอินเดีย และนานาประเทศเสริมความปัง

Blog / 02.07.2022

พระพิฆเนศหินขาวแกะสลัก

พระพิฆเนศหินขาวแกะสลัก

เจ้าของ คุณเฮนรี่ โฮ

เป็นปางแห่งการประทานพรให้เกิดผลสำเร็จ สมหวังดั่งปรารถนาให้แก่ผู้บูชาได้อย่างรวดเร็วกว่าปางอื่นๆ สมปรารถนาในเวลาอันสั้น ในพระหัตถ์ถือเครื่องมงคล เปี่ยมไปด้วยความหมาย พระหัตถ์หนึ่งถือเชือกบ่วง หมายถึง การชักจูงเหล่าผู้ศรัทธาไปสู่หนทางแห่งความเจริญรุ่งเรือง พระหัตถ์สองถือพระสังข์มหามงคล ซึ่งจัดเป็นมงคลชั้นสูง หมายถึง บารมี อำนาจ เกียรติยศ ชัยชนะตลอดกาล พระหัตถ์สามถือตรีศูล หมายถึง การเอาชนะต่ออุปสรรคปัญหาใดๆ ทั้งปวง พระหัตถ์สี่ถืองาหัก หมายถึง การออกรบ การมีชัยชนะต่อศัตรูทุกหมู่เหล่า นอกจากนั้นสร้อยสังวาลย์องค์พระพิฆเนศยังเป็นงูหรือพญานาคราช เพราะในอดีตสมัยพุทธกาลเชื่อว่าพญานาคมีความเกี่ยวข้องกับองค์พระพิฆเนศ ซึ่งพญานาค หมายถึง ทรัพย์สินเงินทอง

ที่มา : คเณศทุรคาอารยัน www.ganeshthulaka.com

รูปปั้นพระพิฆเนศ ปางออกศึก (พระวีระ คณปติ)

รูปปั้นพระพิฆเนศ ปางออกศึก (พระวีระ คณปติ)

เจ้าของ คุณเฮนรี่ โฮ

พระวีระ คณปติ (Veera Ganapati) อวตารแห่งนักรบ ปางออกศึก และปราบมาร ให้อำนาจในการบริหารปกครอง และความเป็นผู้นำ หรือปางเปิดโลก

วรรณะสีแดงโลหิต มี 16 กร ทรงอาวุธ และสิ่งมงคลต่าง ๆ คือ โล่ หอก ค้อน คทา ธงชัย จักรตรา พญางู ขวาน คันศร ลูกศร ตรีเพชร ขอสับช้าง อสูร กระบี่ ตะบอง และบ่วงบาศ

พระกรกางออกประดุจรัศมีอำนาจแห่งดวงอาทิตย์ เสริมให้ผู้ที่บูชามีอำนาจ เกียรติยศ ชื่อเสียงและทรัพย์สิน

ที่มา: บูชาพระพิฆเนศวรตามวันเกิด (Sanook.com)

พระพิฆเนศหินแกะสลัก

พระพิฆเนศหินแกะสลัก

เจ้าของ คุณเฮนรี่ โฮ

ที่มา :

พระพิฆเนศ หินแกะสลัก

พระพิฆเนศ หินแกะสลัก

ขนาด กว้าง 50 ซม. สูง 75 ซ.ม.

เจ้าของ คุณสุขสรรค์ เหมือนประสิทธิเวช

ที่มา :

<- Back to: Blog