Blog

Explore our style suggestions, thoroughly detailed gem and jewelry info, as well as numerous articles to entertain and inspire!

อัญมณีสีน้ำเงิน หรือ ไพลิน ( Blue Sapphire)

Blog / 15.02.2021

อัญมณีสีน้ำเงิน หรือ ไพลิน ( Blue Sapphire) นับเป็นอัญมณีที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจากไพลินนั้น แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ ความมั่นคงในความรัก

วันนี้จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์จะพามาทำความรู้กับไพลินคอร์นฟลาวเวอร์บลู (Cornflower blue) เป็นไพลินที่มีคุณภาพดีที่สุดอีกสีหนึ่ง แต่พบได้ยาก ด้วยสีที่เป็นที่ต้องการของตลาดจึงทำให้มีราคาค่อนข้างสูง สีคอร์นฟลาวเวอร์บลู เป็นสีน้ำเงินคล้ายสีของดอกไม้คอร์นฟลาวเวอร์ มีสีน้ำเงินสดแกมม่วงเล็กน้อย หรือคล้ายสีของดอกอัญชัญ แหล่งที่ค้นพบอยู่แคว้นแคชเมียร์ และยังมีอีกลักษณะเด่นของไพลินคอร์นฟลาวเวอร์บลู คือ จะมีสีน้ำเงินคล้ายกำมะหยี่ และเหมือนมีหมอกบาง ๆ อยู่ในเนื้อพลอย ซึ่งไพลินลักษณะนี้สามารถพบได้หลายแหล่งในปัจจุบัน

Cr. GIT

#JTC #jewelrytradecenter #bluesapphire #cornflower #blue #Gemstore #ring #earring

<- Back to: Blog